Bilişim Hukuku

Sosyal Medya Suçları Nelerdir?

sosyal-medya-suclari-nelerdir

Sosyal Medya Suçları Nelerdir?

Genel Olarak Sosyal Medya Suçları

Bilişim suçlarından ayrı olarak sosyal medya suçları aslında Türk Ceza Kanunu’nda doğrudan ayrı madde olarak düzenlenmemiş, değişen ve gelişen hayatın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bazı suçların bilişim araçları kullanılarak işlenmesi halinde o suçun nitelikli halini oluşturması ve daha ağır yaptırımlara sebep olması şeklinde düzenlenmiştir. Sosyal medya vasıtasıyla ve faillerin sıklıkla kimliklerini gizleyerek işledikleri bu suçlar; hakaret, müstehcenlik, tehdit gibi suçlardır. Bu suçların sosyal medya aracılığıyla işlenmesinin daha ağır yaptırıma tabi tutulmasının amacı kimliğini gizleyen failin mağdur açısından daha büyük endişeye sebep olması, kimliğinin tespit edilmesindeki güçlük ve failin yakalanmasının normalden daha zor olması durumlarıdır. İnsanların teknolojiyle ve internetle tanışması uzak geçmişe dayanmamaktadır bu sebeple de bilişim alanında hukuki düzenlemeler henüz tam oturmamıştır, her geçen gün teknolojideki yenilikler ve ilerlemeler sebebiyle de yasa koyucu bu alanı net sınırlarıyla düzenlemekten ve tanımlamaktan kaçınmıştır. Aynı zamanda insanlarda internetin soyutluğu ve kimliklerini gizli tutma imkânları sebebiyle suç işlemeden korkmama, yaptığı eylemi suç olarak nitelendirmeme durumları da ortaya çıkmış ve yaptırımlardan çekinmeme, özgürlük sınırlarını aşma fikirleri yerleşmiştir.

Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Suçlar Nelerdir?

  • Hakaret ve Tehdit

Sosyal medya aracılığıyla en sık işlenen suçlar şüphesiz hakaret ve tehdittir. Hakaret ve tehdit 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 125. ve 106. maddede düzenlenmiştir. Maddede “…Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur…” fıkrasına yer vererek sosyal mecralar aracılığıyla suçun işlenmesi halinde hakaret suçunun basit halinden ceza verilir. Tehdit suçunda ise kanun maddesinde “…kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle…” denilerek failin sıklıkla karşılaşıldığı üzere kimliğini gizleyerek suçu işlemesi hali oluşur tehdit suçunun nitelikli hali ortaya çıkar ve cezasının artırılarak uygulanması gerekir.

 Aynı zamanda belirtmek gerekir ki hakaret suçunun sosyal medya aracılığıyla işlenmesinde cezalandırılması öngörülmüş başkaca suçların da alanına girmesi mümkündür.  Örnek vermek gerekirse Cumhurbaşkanına hakaret suçunun sosyal medya aracılığıyla işlenmesi durumudur. Hem sosyal medya aracılığıyla hakaret suçu hem de Cumhurbaşkanına hakaret suçu oluşur, Cumhurbaşkanına hakaret suçu ayrıca özel düzenlendiği için hakaret suçundan ceza verilmez.

  • Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi Ve Yayılması

Bu suç Türk Ceza  Kanunu 135. ve 136. maddede düzenlenmiştir. Sosyal mecralarda kişilere ait kimlik bilgileri, cep telefonu numaraları, fotoğrafları gibi bilgileri o kişinin izni olmadan paylaşan kişi bu suçu işlemiş olur. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki herkesin görebileceği şekilde paylaşılan bilgi ve fotoğrafları yayan kişi bu suçu işlemiş olmaz zira ilgili kişi kendi rızası dahilinde bu bilgileri herkesle paylaşır ve yayılmasında da rızası var kabul edilir. Bu sebeple madde 135’teki suç oluşmaz. Hukuka aykırı şekilde bu verilen yayılması hali oluşur ve bu da madde 136’nın alanına girer.

  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Türk Ceza Kanunu 134. maddede düzenlenen bu suçta “…gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.” denilerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu sosyal medya aracılığıyla işlendiğinde, suçun nitelikli hali ortaya çıkar ve daha ağır yaptırım uygulanır. Bu sayede bu suçu oluşturmaya oldukça elverişli olan instagram, twitter gibi mecralarda kişilerin özel hayatlarını ihlalin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

  • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu madde 132’de düzenleme bulur.  Tarafların izni dışında onlara ait yazılı, sesli konuşmaların paylaşılmasıdır. “…İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” denilerek sosyal medya aracılığıyla konuşmanın taraflarından olan kişinin dahi karşı tarafın izni olmadan o konuşmaları ifşa etmesi suç sayılmıştır.

Sonuç

Son olarak belirtmek gerekir ki bunlar sosyal medya aracılığıyla işlenen tahdidi ve yaygın olan suçlardır. Bunun dışında cinsel taciz, müstehcenlik ya da çocuk pornografisi gibi pek çok suç ortaya çıkabilmektedir. İnternet ve dolayısıyla sosyal medya ortamında bu suçları gerçekleştiren faillerin hukuk dünyasında bu suçu işlemedikleri yanılgısına düşmemesi gerekir zira çoğunlukla suçun internet üzerinden işlenmesi daha fazla ceza alınmasına sebebiyet verir. Artık hayatımızın ayrılmaz parçası haline gelmiş sosyal mecralarda kullanıcıların daha bilinçli ve dikkatli olması yerinde olacaktır.