Banka-Veya-Kredi-Kartlarının-Kötüye-Kullanılması-Suçu-Ve-Cezası

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Ve Cezası

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Ve Cezası Çağımızda alışveriş, borç, ödeme gibi işlemler artık banka ya da kredi kartı ile gerçekleşmektedir. Nakit kullanmak yerine daha fazla kredi kartı ve banka kartı kullanımı yaygınlaşmıştır. Kredi kartı ve banka kartı kullanımının yaygınlaşması beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Bu makalemizde kredi kartı ve banka kartı kullanılması…

Asliye-Ceza-Mahkemesine-Tabi-Suçlar-ve-Süreleri

Asliye Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Asliye Ceza Mahkemesine Tabi Suçlar ve Süreleri Asliye Ceza Mahkemesi Nedir? Asliye Ceza Mahkemesi; ilk derece mahkemeleri arasında yer alan, ceza muhakemesi alanında temel mahkemelerdendir. 5235 Sayılı Kanun md. 11’de Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanından bahsedilmiştir. Bu maddeye göre; kanunların başkaca görevlendirdiği durumlar dışımda, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin baktığı davalar dışındaki dava ve…

Amiri-veya-Üstü-Tehdit-Suçu

Amiri veya Üstü Tehdit Suçu

Amiri veya Üstü Tehdit Suçu (AsCK. m. 82) Askeri Ceza Kanunu gereği askeri personelin üstlerine karşı itaat ve kurallara bağlı kurallara bağlı kalma yükümlülüğü vardır. Bu bağlamda Amirin veya üstü tehdit etmek Askeri Ceza kanununca ceza yaptırımına bağlanmıştır. Korunan Hukuki Menfaat Askeri Ceza Kanunu 3. kısmının 5. Bölümünde ast- üst arasındaki itaat ve düzeni sağlamak…

Ağır Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Ağır Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Ağır Ceza Mahkemesinde Tabi Suçlar ve Süreleri Ağır Ceza Mahkemesi Nedir? Ağır ceza mahkemesi, ilk derece mahkemeleri içinde yer alan ve diğer ceza yargılaması içinde kalan mahkemelere göre daha fazla cezayı gerektiren suçlara bakan bir mahkemedir. 5235 sayılı kanun md. 12’de Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanından bahsedilmiştir. Ağır Ceza Mahkemesinin Yapısı Ağır Ceza Mahkemelerinin yapısı…

kovusturmaya-yer-olmadigina-dair-karar-nedir-nasil-itiraz-edilir

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir? Nasıl İtiraz Edilir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir? Nasıl İtiraz Edilir? Cumhuriyet savcısı bir suç işlendiğini öğrendiğinde veya kendisine şikâyet dilekçesi ile suç bildirildiğinde olayın gerçeğini araştırmakla yükümlenir. Suç işlendiğine ilişkin araştırma sonucu Cumhuriyet savcısı herhangi bir delil elde edemez veya suçun işlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın kovuşturma olanağı yoksa Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verecektir. Bu karar…

Kişisel-Verileri-Yayma-Ve-Ele-Geçirme-Suçu

Kişisel Verileri Yayma Ve Ele Geçirme Suçu

Kişisel Verileri Yayma Ve Ele Geçirme Suçu Kişisel Verileri Ele Geçirme Ya Da Yayma Suçu Nedir? Kişisel verileri yayma ya da ele geçirme suçu, bir kimsenin kişisel alanına giren ve kimsenin bilmesini istemediği kişisel verilen hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması suretiyle oluşan Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesinde düzenlenen seçimlik hareketli bir suç türüdür.…

uluslararasi-kolluk-teskilatlari

Uluslararası Kolluk Teşkilatları

 Uluslararası Kolluk Teşkilatları Uluslararası Kolluk Teşkilatları; Dünyada meydana gelen politik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, malların, hizmetlerin, sermayenin ve şahısların daha serbest dolaşması nedeniyle birden fazla ülkeyi ilgilendiren sınır ötesi suçlarda artış olduğu gözlemlenmektedir. Organize suçlar bağlamındaki bu artış neticesinde suç örgütleri arasındaki organik ilişkilerin daha karmaşık hale gelmesi; ulusal ve uluslararası seviyede suçla mücadele…

ceza-hukukunda-seri-muhakeme-usulu-nedir

Ceza Hukukunda Seri Muhakeme Usulü Nedir?

Ceza Hukukunda Seri Muhakeme Usulü; 24.10.2019 tarih ve 309278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da düzenlenen Seri Muhakeme Usulü hukukumuzda 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250.maddesinde düzenlenen Ceza Hukukunda Seri Muhakeme Usulü; soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu…