Mdm Dark Logo
29 Ağustos 2022

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125)

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125) Bu suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında madde 125’te düzenlenmiştir. Madde 125 “Bir kimseye şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da […]
23 Ağustos 2022

Zimmet Suçu (TCK 247)

Zimmet Suçu (TCK 247) Zimmet Nedir? Zimmet Suçu Nedir? Zimmet kelimesi köken itibariyle dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “üzerinde olan şey, Kurumlarda çalışan kişilere veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para […]
22 Ağustos 2022

İftira Suçu Nedir? (TCK Md. 267)

İftira Suçu Nedir ? (TCK Md. 267)  İftira Nedir? İftira Suçu Nedir? İftira Suçu Nedir ? (TCK Md. 267), İftira sözcüğü sözlükte asılsız isnatta bulunmak anlamına gelmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 267. Maddesinde de iftira aynı […]
18 Ağustos 2022

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67)

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67) Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67); Askeri suçların tanımı Askeri Ceza Yasası’nda tam olarak yapılmamıştır fakat suçun maddesinden, yargı kararlarından yola çıkarak; asker kişilerce işlenen veya askeri bir menfaati ihlal eden eylemler olarak […]