Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Suçu Nedir? Tehlikeli Madde Nedir? Tehlikeli madde kimyasal bileşenlerden oluşan çevreye, canlılara zararlar verebilen maddelerdir. Canlılar üzerinde olumsuz etkiler bıraktıkları gibi ölümcül sonuçlar da doğurabilir. Tehlikeli maddeler katı, sıvı, gaz hallerinde bulunurlar. Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Taşıma Veya Bulundurma Suçu Nedir? (TCK 174) Tehlikeli maddeleri izinsiz taşıma veya bulundurma suçu, kimyasal bileşenlerden oluşan…

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü KVKK Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Gerçek ve tüzel kişileri birtakım yükümlülük altına sokmuş ve uyulmaması halinde yaptırıma tabi tutmuştur. Kanunun amacı birinci maddesinde belirtildiği üzere gerçek kişilerin özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaktır. Aşağıda bu kanun…

Asliye-Ceza-Mahkemesine-Tabi-Suçlar-ve-Süreleri

Asliye Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Asliye Ceza Mahkemesine Tabi Suçlar ve Süreleri Asliye Ceza Mahkemesi Nedir? Asliye Ceza Mahkemesi; ilk derece mahkemeleri arasında yer alan, ceza muhakemesi alanında temel mahkemelerdendir. 5235 Sayılı Kanun md. 11’de Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanından bahsedilmiştir. Bu maddeye göre; kanunların başkaca görevlendirdiği durumlar dışımda, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin baktığı davalar dışındaki dava ve…

Amiri-veya-Üstü-Tehdit-Suçu

Amiri veya Üstü Tehdit Suçu

Amiri veya Üstü Tehdit Suçu (AsCK. m. 82) Askeri Ceza Kanunu gereği askeri personelin üstlerine karşı itaat ve kurallara bağlı kurallara bağlı kalma yükümlülüğü vardır. Bu bağlamda Amirin veya üstü tehdit etmek Askeri Ceza kanununca ceza yaptırımına bağlanmıştır. Korunan Hukuki Menfaat Askeri Ceza Kanunu 3. kısmının 5. Bölümünde ast- üst arasındaki itaat ve düzeni sağlamak…

Ağır Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Ağır Ceza Mahkemesi Tabi Suçlar ve Süreleri

Ağır Ceza Mahkemesinde Tabi Suçlar ve Süreleri Ağır Ceza Mahkemesi Nedir? Ağır ceza mahkemesi, ilk derece mahkemeleri içinde yer alan ve diğer ceza yargılaması içinde kalan mahkemelere göre daha fazla cezayı gerektiren suçlara bakan bir mahkemedir. 5235 sayılı kanun md. 12’de Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanından bahsedilmiştir. Ağır Ceza Mahkemesinin Yapısı Ağır Ceza Mahkemelerinin yapısı…

kovusturmaya-yer-olmadigina-dair-karar-nedir-nasil-itiraz-edilir

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir? Nasıl İtiraz Edilir?

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir? Nasıl İtiraz Edilir? Cumhuriyet savcısı bir suç işlendiğini öğrendiğinde veya kendisine şikâyet dilekçesi ile suç bildirildiğinde olayın gerçeğini araştırmakla yükümlenir. Suç işlendiğine ilişkin araştırma sonucu Cumhuriyet savcısı herhangi bir delil elde edemez veya suçun işlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın kovuşturma olanağı yoksa Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verecektir. Bu karar…

Kişisel-Verileri-Yayma-Ve-Ele-Geçirme-Suçu

Kişisel Verileri Yayma Ve Ele Geçirme Suçu

Kişisel Verileri Yayma Ve Ele Geçirme Suçu Kişisel Verileri Ele Geçirme Ya Da Yayma Suçu Nedir? Kişisel verileri yayma ya da ele geçirme suçu, bir kimsenin kişisel alanına giren ve kimsenin bilmesini istemediği kişisel verilen hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması suretiyle oluşan Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesinde düzenlenen seçimlik hareketli bir suç türüdür.…

Erişimin-Engellenmesi-ve-İçeriğin-Yayından-Kaldırılması

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Yayından Kaldırılması

Erişimin Engellenmesi Nedir? İnternet tarafından haber, video, fotoğraf, yorum vb. içeriklerle kişilik haklarını veya özel hayatın gizliliğini ihlal ederek, suç işlenmesi gibi sebeplerle hukuka uygun olmayan içeriğin mevcut olduğu internet sitesindeki URL’nin engellenmesidir. Eğer hukuka aykırılık URL engellenerek çözümlenmediyse tüm internet sitesine erişim engellenir. İçeriğin Yayından Kaldırılması Nedir? İnternet yoluyla ve hukuka uygun olmayan haber,…

askeri-ceza-kanununda-duzenlenen-temel-kavramlar-nelerdir

Askeri Ceza Kanununda Düzenlenen Temel Kavramlar Nelerdir?

Askeri Ceza Kanunu 1930 tarihinde kabul edilen “1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu”  asker bireylerin suç ve cezalarını düzenlemektedir. Askeri disiplin, bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için son derece önemli unsurlardan birisidir. Bir ülke, kendisine tehdit unsuru oluşturan varlıklara karşı varlığını ancak güçlü bir askeri disipline sahip olarak devam ettirebilir. İşte bu saydığımız amaçlar doğrultusunda ihtiyaç…

ceza-avukati

Ceza Avukatı

Ceza avukatı Makalenin başında belirtmek gerekir ki Türkiye’de avukatlık mesleğinde yasal olarak branşlaşma gibi bir şey  söz  konusu  değildir.  Dolayısıyla  avukatların kendini ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi tanıtması yasal olmadığı gibi esasen avukatlık mesleğinde ceza avukatı gibi bir dal da söz konusu değildir. Bununla birlikte, ceza davalarına giren avukatlara halk arasında ”ağır ceza…