ankara-bilisim-avukati

Ankara Bilişim Avukatı

Ankara Bilişim Avukatı Bilişim hukuku alanında soruşturulan suçlar ve bu suçlar hakkında soruşturmada yapılabilecek işlemleri ayrıntılı olarak anlattığımız yazılarımızda https://mdmhukuk.com/bilisim-yoluyla-islenen-hakaret-sucu/ ve https://mdmhukuk.com/internetten-icerik-kaldirma/ tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu veya Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu; savcılıkları tarafından dosyaları incelenen şüpheliler hakkında yapılan soruşturma işlemleri ve soruşturma sonucu açılan; kamu davalarında bu suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin özel…

askeri-ceza-kanununda-duzenlenen-temel-kavramlar-nelerdir

Askeri Ceza Kanununda Düzenlenen Temel Kavramlar Nelerdir?

Askeri Ceza Kanunu 1930 tarihinde kabul edilen “1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu”  asker bireylerin suç ve cezalarını düzenlemektedir. Askeri disiplin, bir ülkenin varlığını devam ettirebilmesi için son derece önemli unsurlardan birisidir. Bir ülke, kendisine tehdit unsuru oluşturan varlıklara karşı varlığını ancak güçlü bir askeri disipline sahip olarak devam ettirebilir. İşte bu saydığımız amaçlar doğrultusunda ihtiyaç…

ceza-avukati

Ceza Avukatı

Ceza avukatı Makalenin başında belirtmek gerekir ki Türkiye’de avukatlık mesleğinde yasal olarak branşlaşma gibi bir şey  söz  konusu  değildir.  Dolayısıyla  avukatların kendini ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi tanıtması yasal olmadığı gibi esasen avukatlık mesleğinde ceza avukatı gibi bir dal da söz konusu değildir. Bununla birlikte, ceza davalarına giren avukatlara halk arasında ”ağır ceza…

ankara-asliye-ceza-avukati

Ankara Asliye Ceza Avukatı

Ankara Asliye Ceza Avukatı, Mahkemede yargılamaya başlanmadan önce hukuki takip ve usuli işlemlerin yapılmasında görevli avukattır. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi: 5235 S.K. Madde 11 – Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır. Asliye ceza mahkemesinin görevine giren suçların…

t-c-anayasa-mahkemesi-m-ecevit-ve-digerleri-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi M. Ecevit Ve Diğerleri Başvurusu

Güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesine dayalı olarak iş akdine son verilmesi üzerine açılan işe iade davasının esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkeme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Anayasa Mahkemesi Başvurusu TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ MEHMET ECEVİT VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Başvuru Numarası: 2019/20601 Karar Tarihi: 4/11/2020   KARAR Başkan                        : Hasan Tahsin GÖKCAN Üyeler                        …

t-c-anayasa-mahkemesi-a-erdemir-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi A. Erdemir Başvurusu

Disiplin cezasına karşı açılan iptal davasında ceza yargılaması sonucu verilen beraat kararının dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.Anayasa Mahkemesi Başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Ahmet Erdemir Başvurusu Başvuru Numarası: 2016/10891 Karar Tarihi: 9/9/2020 KARAR Başkan                      : Kadir ÖZKAYA Üyeler                       : Celal Mümtaz AKINCI          M.Emin KUZ Yıldız SEFERİNOĞLU Basri…