KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü

KVKK VERBİS Başvuru ve Kayıt Yükümlülüğü KVKK Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Gerçek ve tüzel kişileri birtakım yükümlülük altına sokmuş ve uyulmaması halinde yaptırıma tabi tutmuştur. Kanunun amacı birinci maddesinde belirtildiği üzere gerçek kişilerin özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamaktır. Aşağıda bu kanun…

Vergi-Cezası-Kesilmeyecek-Haller-Nelerdir

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir?

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir? Vergi cezası kesilmeyecek haller aşağıdaki gibidir: Vergi Dairesi tarafından mükellefe yanlış izahat verilerek cezalandırılma yapılmış olması, Mevzuatın uygulanmasına yönelik yeni içtihat, sirküler, genel tebliğ yayınlanmış olması yanılma olarak kabul edilir (VUK 369). Pişmanlık Beyana dayalı vergi ödeyen mükelleflerin vergi ziyaı oluşturan fiillerini vergi dairesine yazılı olarak bildirmeleri halinde ceza kesilmez…

Yabancıların-Çalışma-İzni-Alması

Yabancıların Çalışma İzni Alması

Yabancıların Çalışma İzni Alması Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların öncelikle çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni alınabilmesi için Türkiye’de ya da yurtdışından başvuru yapmak gerekmektedir. Çalışma İzni İçin Başvuru Yapılması Çalışma izni başvurusu Türkiye’de doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Yurt dışında ise Türk temsilciliklerine yapılır. Başvuru esnasında başvuracak yabancının işveren ile yaptığı iş sözleşmesi ya…

Petrol-İstasyonu-Denetimi-Ve-Mühürlemesi-Nasıl-Yapılır

Petrol İstasyonu Denetimi Ve Mühürlemesi Nasıl Yapılır?

Petrol İstasyonu Denetimi Ve Mühürlemesi Nasıl Yapılır? Akaryakıt Ve Lpg İstasyonu Ruhsatı Ve Lisansı Nasıl Alınır? Petrol istasyonu kurulacağı zaman ilk olarak, istasyonun bulunduğu yerdeki belediyeye Çalışma Ruhsatı talebinde bulunulur. Gayrisıhhi Müesseseler Kurulu’nun verdiği Yer Seçimi-Tesis İzni Kararı olumlu ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce proje onaylanır. Daha sonra inşaat iznine gerek duyulacaktır. Bunun için projenin…

t-c-anayasa-mahkemesi-a-erdemir-basvurusu

T.C. Anayasa Mahkemesi A. Erdemir Başvurusu

Disiplin cezasına karşı açılan iptal davasında ceza yargılaması sonucu verilen beraat kararının dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.Anayasa Mahkemesi Başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Ahmet Erdemir Başvurusu Başvuru Numarası: 2016/10891 Karar Tarihi: 9/9/2020 KARAR Başkan                      : Kadir ÖZKAYA Üyeler                       : Celal Mümtaz AKINCI          M.Emin KUZ Yıldız SEFERİNOĞLU Basri…