12 Haziran 2022

Bonodaki “Nakden” ve “Malen” kaydının İspata Etkisi ve Bononun Talili

Bonodaki “Nakden” ve “Malen” kaydının İspata Etkisi ve Bononun Talili Bonodaki Kayıtların İspata Etkisi ve Talili konulu yayınımızı okuyup “Nakden” ve “Malen” kaydının İspata Etkisi ve Bononun Talili hakkında bilgi […]
30 Mart 2022

Kambiyo Senetlerine Karşı Öne Sürülebilecek İtirazlar (Defiler) Nelerdir?

Kambiyo Senetlerine Karşı Öne Sürülebilecek İtirazlar (Defiler) Nelerdir? Kambiyo senetleri ticari hayatın devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple kambiyo senetlerine bağlı icra takibinin yapılışı özel olarak düzenlenmiş ve genel haciz […]
23 Şubat 2022

Mücbir Sebep Gibi Nedenlerle Sözleşmenin Uyarlanması Davası

Mücbir Sebep Gibi Nedenlerle Sözleşmenin Uyarlanması Davası   Türk Hukuk Sisteminde “Sözleşme Serbestisi” ilkesi geçerlidir. Mevzuatta düzenlenen emredici kurallara aykırı olmamak şartıyla tarafların serbestçe sözleşmedeki hususları belirleyebilmesine “sözleşme serbestisi ilkesi” […]
16 Şubat 2022

Gayrimekul Alanın İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Gayrimekul Alanın İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Gayrimenkul alanın ihtiyaç nedeniyle açtığı tahliye davası, yeni malikin eski malikten aldığı taşınmazdaki kiracıyı tahliye etme amacıyla açılan bir davadır. İhtiyaç nedeniyle tahliye şartları […]