11 Mayıs 2024
vergi-kaçırma-ihbarı

Vergi İhbarı – Vergi Kaçırma İhbarı

Vergi İhbarı Vergi Kaçırma İhbarı Vergi Anayasamızda her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir. Vergi ödenmemesi durumunda başka vatandaşlar tarafından ihbar ve şikâyet yoluna gidilebilir. Makalemizde ihbar ya da şikâyet […]
9 Haziran 2022
Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan

Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan

Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan Gümrük vergilerinde ihtirazi kayıtla beyan nedir? Faydaları var mıdır? Hangi mevzuata uygundur? İhtirazi kaydın önemi nedir? Aşağıda okuyup bilgilenebilirsiniz. İhtirazi Kayıt Nedir? Faydası Nedir? İhtirazi […]
17 Mayıs 2022
Vergi Davalarında Görev

Vergi Davalarında Görev

Vergi Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme Neresidir? Yargılama Hukuku’nda, görev sözcüğü bir yargı yerinin konusu itibariyle bir davaya bakmaya yetkili olup olmadığını belirtmek amacıyla kullanılır. İdari uyuşmazlıklarda görevli idari yargı yerleri ve […]
16 Mayıs 2022
Vergi Davalarında Süre

Vergi Davalarında Süre

Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süresi Nedir? Anayasanın “yargı yolu” başlıklı 125/3. maddesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihten başlayacağı öngörülmüştür. Yazılı bildirimin şekli, İdari Yargılama Hukuku Kanunu’nun […]
11 Mayıs 2022
VERGİ-DAVALARINDA-YETKİ

Vergi Davalarında Yetki

Vergi Davalarında Yetki  Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme Neresidir? 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 37.maddesi vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemeleri düzenlemiştir. Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme çeşitli olasılıklara göre belirlenmiştir. […]
19 Mart 2022
Vergi-Suçları-ve-Cezaları-Nelerdir

Vergi Suçları ve Cezaları Nelerdir?

Vergi Suçları ve Cezaları Nelerdir? Vergi suçu doğuran davranışlara sebep olanlara Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gümrük Kanunu gibi kanunlarda öngörülen cezalar yaptırım olarak uygulanır. Bu […]
25 Aralık 2021
Vergi-Cezası-Kesilmeyecek-Haller-Nelerdir

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir?

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir? Vergi cezası kesilmeyecek haller aşağıdaki gibidir: Vergi Dairesi tarafından mükellefe yanlış izahat verilerek cezalandırılma yapılmış olması, Mevzuatın uygulanmasına yönelik yeni içtihat, sirküler, genel tebliğ yayınlanmış […]