9 Haziran 2022

Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan

Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan Gümrük vergilerinde ihtirazi kayıtla beyan nedir? Faydaları var mıdır? Hangi mevzuata uygundur? İhtirazi kaydın önemi nedir? Aşağıda okuyup bilgilenebilirsiniz. İhtirazi Kayıt Nedir? Faydası Nedir? İhtirazi […]
16 Mayıs 2022

Vergi Davalarında Süre

Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süresi Nedir? Anayasanın “yargı yolu” başlıklı 125/3. maddesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihten başlayacağı öngörülmüştür. Yazılı bildirimin şekli, İdari Yargılama Hukuku Kanunu’nun […]
11 Mayıs 2022

Vergi Davalarında Yetki

Vergi Davalarında Yetki  Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme Neresidir? 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 37.maddesi vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkemeleri düzenlemiştir. Vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme çeşitli olasılıklara göre belirlenmiştir. […]
25 Aralık 2021

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir?

Vergi Cezası Kesilmeyecek Haller Nelerdir? Vergi cezası kesilmeyecek haller aşağıdaki gibidir: Vergi Dairesi tarafından mükellefe yanlış izahat verilerek cezalandırılma yapılmış olması, Mevzuatın uygulanmasına yönelik yeni içtihat, sirküler, genel tebliğ yayınlanmış […]
13 Şubat 2021

Google Adsense Sistemi Üzerinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Google Adsense; Google Adsense Vergi tarafından geliştirilen üst düzey bir reklam ağı olan Google Adsense, kullanıcıların Adwords aracılığıyla verdikleri reklamların Admob, Youtube ve web siteleri gibi platformlarda gösterilmesine aracılık eder. […]