Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan

Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan

Gümrük Vergilerinde İhtirazi Kayıtla Beyan Gümrük vergilerinde ihtirazi kayıtla beyan nedir? Faydaları var mıdır? Hangi mevzuata uygundur? İhtirazi kaydın önemi nedir? Aşağıda okuyup bilgilenebilirsiniz. İhtirazi Kayıt Nedir? Faydası Nedir? İhtirazi kayıt, vergi yükümlüsü ile idare arasındaki uyuşmazlığa

Devamını Oku »
Vergi Davalarında Görev

Vergi Davalarında Görev

Vergi Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme Neresidir? Yargılama Hukuku’nda, görev sözcüğü bir yargı yerinin konusu itibariyle bir davaya bakmaya yetkili olup olmadığını belirtmek amacıyla kullanılır. İdari uyuşmazlıklarda görevli idari yargı yerleri ve bu yargı yerlerinin görevleri, birer organik kanun

Devamını Oku »
Vergi Davalarında Süre

Vergi Davalarında Süre

Vergi Uyuşmazlıklarında Dava Açma Süresi Nedir? Anayasanın “yargı yolu” başlıklı 125/3. maddesinde, idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihten başlayacağı öngörülmüştür. Yazılı bildirimin şekli, İdari Yargılama Hukuku Kanunu’nun 7.maddesinde, vergi yargısıyla ilgili davalara konu işlemin

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Vergi Hukuku Nedir?

Devlet ve vatandaş arasındaki vergi ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır.

Vergi Nedir?

Vergiler devletin amme hizmetlerini yerine getirmek amacıyla bireylerden yasal olarak mali güçlerine göre alınan paradır.

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Gelirin türüne göre verginin hesaplanması, oranı ve beyanı farklılık gösterir.

 • Gelir Vergisi

Bireylerin kazancı üzerinden alınan vergi türüdür. İki taksitle ödenir.

 • Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, kurumların bir sene süresince elde ettiği gelir üzerinden alınan vergidir. Vergi ödemek zorunda olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemek zorunda değildirler.

 • Katma Değer Vergisi

Mal ve hizmet teslimlerinde satıcının hesaplayıp, alıcıdan tahsil ettiği vergi çeşitine verilen addır.

 • Özel Tüketim Vergisi

Belirli mal veya ürünlerden oransal olarak alınan vergi türüne denir.

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu araç sahiplerinden her dönem alınan vergi türüne verilen isimdir.

 • Damga Vergisi

Bireyler ve kurumlar arasındaki anlaşma ve işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan vergiye verilen isimdir.

 • Emlak Vergisi

Bireylerin sahip olduğu gayrimenkuller için senelik olarak ödemek zorunda olduğu vergi türüdür.

Vergi Hukukunun Dalları

 • Vergi ceza hukuku

Vergi kanunlarının ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları inceleyen hukuk dalıdır.

 • Vergi icra hukuku

Devletin vergi alacağının güvence altına almasına yönelik tedbirleri içerir. Ana kaynağı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usülü Hakkında Kanundur.

 • Vergi usul hukuku

Vergi hukukundan doğan hak ve bunların kullanılıp gerçekleştirilmesini izleyen hukuk dalıdır. Ana kaynağı Vergi Usul Kanunudur.

 • Vergi yargılama hukuku

Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında sonuca kavuşturulmasıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Vergi yargısının temel kaynağı İdari Yargılama Usul Kanunu olmakla beraber vergi kanunlarında suç sayılan hallerde Türk Ceza Kanunu esas alınır.

Vergi Hukukunun Asli Kaynakları

Anayasa, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Cumhurbaşkanı Kararları, Yönetmelik, Düzenleyici Genel Tebliğ, Anayasa Mahkemesi Kararları, İçtihadı Birleştirme Kararlarıdır.

Vergi Mükellefi

Vergi borçlusu olarak da isimlendirilen vergi yükümlüsü, yasalara göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişiye verilen isimdir.

Vergilendirme Süreci

Vergilendirme işlemleri, vergilendirme yetkisinin bir gereği olarak vergi idaresi tarafından yapılan ve vergi yükümlüsünün bağlayıcı nitelikte ve yerine getirmesi gereken zorunlu işlemleridir. Vergiyi doğuran olay gerçekleştikten sonra vergi borcunun sona ermesine kadar sırasıyla geçmesi gereken dört basamak vardır. Vergilendirme sürecinde 4-T olarak bilinen bu basamaklar şunlardır: 1. Tarh basamağı 2. Tebliğ basamağı 3. Tahakkuk basamağı 4. Tahsil basamağı.

Vergi Hukuku

Kişilerin ya da kurumların vergi borçlarının belirlenmesi, ödemelerin gerçekleştirilmesi gibi durumlarda vergi avukatları önemli rol oynamaktadır. Vergi avukatı Ankara ile süreci devam ettirerek doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur. Vergi suçlarının işlenmesi durumunda ise vergi ceza avukatı dava sürecini en iyi şekilde sürdürecektir. Vergi hukuku genel hükümler ile ilgili yapılan avukat araştırmalarında vergi mahkemesi avukatlık ücreti aranmaktadır. Bu ücret; avukatın tecrübesine, davanın yoğunluğuna ve avukatın müvekkile aktarmış olduğu bilgi birikimine göre değişmektedir.

error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!