Aile Hukuku

Aldatma Nedeniyle Boşanma Nasıl Gerçekleşir? Şartları Nelerdir?

aldatma-nedeniyle-bosanma-nasil-gerceklesir-sartlari-nelerdir

Eşler bir arada yaşamak ve müşterek yaşamda birbirlerine bağlı ve yardımcı olmak zorundadırlar. Eşler gibi nişanlıların da bazı sadakat yükümlülükleri olduğu kabul edilmektedirler. Sadakat Yükümlüğü cinsel anlamda sadakatin yanında duygusal düşünsel ve fiili ilişkilerin tamamı için de geçerlidir. Sadakat yükümlüğüne aykırı davranışlar ile aldatılan eşin kişilik haklarına saldırı ortaya çıkmaktadır. Sadakat yükümlüğü eşler arası eşitlik ilkesine dayanmaktadır. Tüm ilkeler gibi sadakat yükümlülüğü de her iki eş için de eşit derecede bağlayıcıdır. Sadakat yükümlülüğü ölüm ve boşanma sebeplerinden biri vuku bulana kadar devam eder. Ayrılık kararı, ayrı yaşama, fiili ayrılık, boşanma davası açılmış olması sadakat yükümlülüğünü sona erdirmez.

Zina ise TMK 161. maddede özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiş olup sadakat yükümlülüğü ihlal ile aynı anlama gelmemektedir.

Zina eşlerden birinin karşı cinsle kusuruyla cinsel ilişkiye girmesidir. Zinadan bahsedebilmek için cinsel ilişkinin bulunması gerekir.

Sadakat yükümlülüğü daha geniş bir kapsama sahip olup aynı cinsle cinsel ilişkiye girmekle ihlal edildiği gibi, sadece duygusal yakınlık kurmaya kadar birçok eylemle ihlal edilmesi mümkündür.

Tüm bunların yanında sadakate aykırı davranışların eşin kusuru ile yapılması şarttır.

Bazı Sadakate Aykırı Davranışlar

 • Sır saklama
 • Yalan söylememe
 • Gerçekleri gizlememe
 • Eşlerden birinin karşı cins ile kurduğu yakınlık
 • Karşı cinsle cinsel ilişkiye girme
 • Hemcinsi ile cinsel ilişkiye girme
 • Karşı cins ile duygusal birliktelik
 • Akşamları sık sık dışarı çıkıp arkadaşları ile içmesi veya takılması
 • Karşı cinsle çok sık akşam yemeklerine çıkılması
 • Eşin uygun olmayan kıyafet ve yerlerde fotoğraf veya videolarının bulunması
 • Eşin karşı cins ile duygusal/cinsel yazışmalar yapması
 • Eşlerden birinin kazandığı parayı kumara yatırması vb. Kötü alışkanlıklar
 • Eşlerden birinin başkası yararına eşinin ise zararına davranışlarda bulunması
 • Eşten habersiz gebelik sonlandırılması işlemi yaptırılması
 • Eşin anne babası ve kardeşleri ile yaşanan tartışma ve kavgalar
 • Eşi hakkında iftira ve gerçek dışı bilgiler yayma
 • Eşin tanıklıktan çekinebilecekken dürüstlük kuralına aykırı şekilde eşi aleyhine tanıklık yapması.

Aldatmanın (Sadakate Aykırı Davranışın) Sonuçları

1.Boşanma Sebebi

Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranış boşanma sebebi oluşturabilir. Eğer yukarıda bahsettiğimiz gibi sadakatsizlik zina olarak oluştuysa aldatılan eş kanunun 161. maddesine göre boşanma davası açabilecektir. Zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 AY HER HALÜKARDA ZİNADAN İTİBAREN 5 YIL içerisinde zinaya dayalı boşanma davası açılabilecektir. Bu sürenin bitmesiyle artık zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı sona ermiş olur. Bu süre tamamlanmadan da zina nedeniyle aldatılan eş aldatan eşi affederse zina nedeniyle  dava açma hakkı ortadan kalkacaktır.

Boşanmak isteyen eş sadece zinaya dayalı olarak boşanma davası açmak zorunda değildir. Ortada sadakatsiz bir davranış varsa davranışın türüne göre hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış ya da haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile de dava açılabilir. Yine sadakatsiz davranışın türüne göre genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı olarak da boşanma davası açılabilir.

2.Tazminat

Sadakat yükümlüğünü ihlal eden eş diğer eşe boşanmalarının gerçekleşmesi ile birlikte maddi tazminat ödemek durumundadır. Aldatan eş kusurlu olduğu için her somut olayda kusuru ayrıca değerlendirilmekle birlikte kusuruna göre hakimin takdir edeceği bir tazminat ile karşı karşıya kalacaktır.

3.Yoksulluk Nafakası

Kanunun 175. maddesine göre kusur olarak daha ağır kusura sahip tarafa diğer eş için yoksulluk nafakasına hükmedilecektir. Boşanma davası sonucu aldatan eş kusurlu olduğu için yoksulluk nafakası ödemek durumuyla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca boşanma davası açılır açılmaz mahkeme yine tedbiren nafakaya da hükmedilebilecektir.

4.Artık Değer Payının Kaldırılması veya Azaltılması

Zinâ veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde, hâkim kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

5.Mirasçılıktan Çıkarma

Sadakat yükümlülüğünün ihlâli ile yükümlülüğü ihlâl eden eşin TMK’nun 510/2. maddesi çerçevesinde ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarılabilmesi de mümkündür.

6.Koruma Kararı

Eşlerden birinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet veya ev içi şiddet olarak görülebilir. Sadakat yükümlülüğünün ihlâli niteliğindeki fiil yasal düzenleme uyarınca cinsel veya psikolojik şiddet şeklinde ortaya çıkmış olabilir, bu yüzden bu fiillere muhatap eş de şiddet mağduru sıfatıyla 6284 sayılı Kanun’da düzenlenen korumadan yararlanabilecektir.