devlet memurları

Kurumlar Arası Geçiş Nedir?

Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Kurumlar arası geçiş, kamu çalışan bir kişinin, mevcut görevinden ayrılarak başka bir kuruma transfer olma sürecini ifade eder. Peki, kurumlar arası geçiş nedir ve nasıl yapılır?

Devamını Oku »
Güvenlik Soruşturması Formu Nedir

Güvenlik Soruşturması Formu Nedir?

Güvenlik Soruşturması Formu Nedir? Güvenlik Soruşturması Formu, kamu kurumlarına atanacak olan kişilerin atama öncesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılabilmesi için aday kişiden bilgilerinin toplandığı bir belgedir. Bu belge aday

Devamını Oku »
Asalet Tasdiki Nedir Asalet Tasdik Süresi

Asalet Tasdiki Nedir? 

Asalet Tasdiki Nedir? Asalet Tasdik Süresi Asalet tasdiki bir kişinin devlet memurluğuna ilk defa atanmasının ardından belirli bir deneme süresi geçirmesidir. Ve bu süreçte gösterdiği performansın değerlendirme sürecidir. Bu süre

Devamını Oku »
Bu Kategorideki Tüm Makaleleri Görüntülediniz.

Avukatlarımız

Danışmanlarımız

Memur Hukuku

Bir kamu hizmetini genel idare esasları çerçevesinde asli ve sürekli olarak yürüten personele memur denir. Anayasaya göre memurların hukuki statüleri yasayla düzenlenir.

Devlet Memurluğuna İlişkin İlkeler

1-Statülerinin Kanuniliği İlkesi
Memurlarla ilgili kurallar yasayla düzenlenir.
2-Sınıflandırma İlkesi
Sınıfı olmayan memur olamaz, her memur belli bir sınıfta çalışmak zorundadır. Memurlar sınıfının dışında çalıştırılamaz.

 • Genel idare Hizmetleri Sınıfı
 • Teknik Hizmetler Sınıfı
 • Sağlık Hizmetleri Sınıfı
 • Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı
 • Din Hizmetleri Sınıfı
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı
 • Jandarma Hizmetleri Sınıfı
 • Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
 • Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
 • Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
 • Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

3-Kariyer ilkesi
Memurlar kendi sınıfları içerisinde mesleklerinin el verdiği ölçüde yükselme hakkına sahiptir.
4-Liyakat İlkesi
Memurluğa girişte ve ilerlemede yetenekler dikkate alınır.
5-Serbestlik ilkesi
Memurluğa girmek zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.
6-Eşitlik İlkesi
Nispi eşitlik esas alınır. Fakat bazı mesleklere giriş için belli fakülteleri bitirmek gereklidir.

Memur Olmada Genel Şartlar

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 yaşını tamamlayanlar memur olabilirler
 • En az ortaokulu bitirenler memur olabilir.
 • Kamu Haklarından Yoksun bulunmamak.
 • Mahkûm olmamak ( Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir defada bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar memur olamazlar.)
 • Asker kaçağı olmamak
 • Görevini yerine getirmesine engel olacak seviyede ruh sağlığı hastalığına sahip olmamak gerekir.

Memurlukta Genel Özellikler

İdare hukuku memur için tabi olduğu hukuk dalıdır. Memurlar aynı yerleşim yerinde görevine başlamalarının tebliğ gününü izleyen gün göreve başlamak zorundadır. Farklı yerdeki göreve atanan memurlar, tebliğden itibaren 15 gün içerisinde işe başlamak durumundadırlar. İşe başlamayan memurların atanmaları iptal edilir. Memurların haftalık mesaisi 40 saattir. Memurlar yıl içerisinde toplam 6 ayı aşmayacak şekilde geçici görevlendirmeye tabi tutulabilirler.
Devlet memurları sahip olduğu malvarlıklarını bildirmek zorundadır. Her sıfır ve beşle biten yılların şubat aylarında mal beyanı tekrarlanır.

Memurların İzinleri

Görev süresi 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün; on yıldan fazla görev yapanlar için 30 gündür. Hamile olan personele 8 hafta +8 hafta analık izni verilir. Doğum yapan memur personele ilk 6 ay boyunca 3 saat; ikinci 6 ay boyunca 1,5 saat süt izni verilir. Kendisi ve altsoyunun evlenmesi, altsoyunun, eşinin, annesinin, babasının ölümü gibi durumlarda 7 gün izin verilir.

Memurların Disiplin Rejimi

Memurların savunması alınmadan disiplin cezası uygulanamaz. Savunma için verilmesi gereken süre en az 7 gündür. Verilen disiplin cezaları gerekçeli olmalıdır. Disiplin cezalarının türleri uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarmadır. Disiplin cezalarına itiraz süresi 7 gündür.
Ayrıca memurlar veya diğer kamu görevlileri için soruşturma izni alınması hakkında usul ve esaslar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ile düzenleme alanı bulmuştur. Memur yargılama hukuku bu kanunla düzenlenmiştir.