Mdm Dark Logo
18 Mayıs 2022

Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar

Takibi Şikâyete Bağlı Suçlar Şikâyet Nedir? Şikâyet özel hukuk çerçevesinde “bir hak değil, bireye tanınmış bir kamu hukuku yetkisidir” olarak açıklanabilir. Bu bağlamda, şikâyet hakkı, bir anayasal haktır ve sübjektif kamu hukuku hakkıdır. Sübjektif kamu hukuku haklarının […]
11 Nisan 2022

Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirme Suçu (Asck. m.79)

Kendini Askerliğe Elverişsiz Hale Getirme Suçu (Asck. m.79)  Genel Bilgiler Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme suçu Askeri Ceza Kanunun 79. maddesinde düzenlenmektedir. Kanun maddesinde kişilerin, askerlikten elverişsiz hale getirmek için kasten yapılmış fiiller 1 yıldan 5 yıla […]
9 Nisan 2022

Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek

Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek Suçu Nedir? Bu Suçta Korunan Hukuki Menfaat Nedir? Astına suç işlemek için emir verme suçu, AsCK’nın makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal başlıklı altıncı fasılında düzenlenmiştir. Makam ve memuriyeti kötüye kullanma suçları, […]
6 Nisan 2022

Tutukluluğa İtiraz

Tutuklama Kararı Tutuklama genel itibariyle geçici bir koruma tedbiridir. Şüpheli olan kişinin, sanığın kaçmasını önlemek, delillerin korunmasını sağlamak gibi amaçlara hizmet eder. Tutuklama kararı geçici de olsa özgürlüğü bağlayıcı etki doğurmasından mütevellit yalnızca soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!