6 Nisan 2023
Dövizle Askerlik

Dövizle Askerlik

Dövizle Askerlik Dövizle askerlik, Türkiye’de uygulanan ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, belirli bir ücret ödeyerek askerlik hizmetlerini daha kısa sürede tamamlamalarına olanak sağlayan bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan […]
18 Ağustos 2022
Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67)

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67)

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67) Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67); Askeri suçların tanımı Askeri Ceza Yasası’nda tam olarak yapılmamıştır fakat suçun maddesinden, yargı kararlarından yola çıkarak; asker kişilerce işlenen veya […]
30 Temmuz 2022
Astına-Suç-İşlemek-İçin-Emir-Vermek

Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek

Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek Suçu Nedir? Bu Suçta Korunan Hukuki Menfaat Nedir? Astına suç işlemek için emir verme suçu, AsCK’nın makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal başlıklı altıncı fasılında […]
5 Temmuz 2022
Askeri İsyan Suçu (AsCK Md.100)

Askeri İsyan Suçu (AsCK Md.100)

Askerî  İsyan Suçu Nedir? Bu Suçta Korunan Hukuki Menfaat Nedir? Birden fazla askerî kişinin alenen toplanarak bir amire veya üste itaatsizliğe, mukavemete veya fiilen taarruza kalkışmasına askerî isyan denir. Bu […]
24 Haziran 2022
Sözleşerek-Firar-Suçu

Sözleşerek Firar Suçu

Sözleşerek Firar Suçu Sözleşmeli erler, belirli bir süre boyunca askeri hizmet yapmayı kabul eden kişilerdir. Bu süre boyunca askeri birlikte bulunmayı ve verilen görevleri yerine getirmeyi taahhüt ederler. Dolayısıyla, bir […]
23 Haziran 2022
Fesad Suçu (AsCK Md.97)

Fesad Suçu (AsCK Md.97)

Fesad Suçu  Nedir? Korunan Hukuki Menfaat Nedir? Fesad aslında suç işlenmesinin kolaylaşması amacıyla kurulmuş suç örgütüdür. Söz konusu suç örgütü, kanun metninde belirtilen suçları işlemek maksadıyla bir araya gelmiştir. Fesad […]