18 Ağustos 2022

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67)

Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67) Yurtdışına Firar Suçu (As.C.K. Md.67); Askeri suçların tanımı Askeri Ceza Yasası’nda tam olarak yapılmamıştır fakat suçun maddesinden, yargı kararlarından yola çıkarak; asker kişilerce işlenen veya askeri bir menfaati ihlal eden eylemler olarak […]
6 Ağustos 2022

Mazarratı Mucip Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etme Suçu

Mazarratı Mucip Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etme Suçu Mazarratı Mucip Nöbet Talimatına Aykırı Hareket Etme Suçu görülen hizmet veya vazife ihlal edilmek suretiyle gerçekleştirilen bir askeri suçtur. Suç özgü nitelikte olup ancak söz konusu niteliğe sahip olan […]
2 Ağustos 2022

Eşyayı ve Malları Çalma, Satma, Rehin Verme veya Alma Suçu (As.C.K. Md.131) 

Eşyayı ve Malları Çalma, Satma, Rehin Verme veya Alma Suçu (As.C.K. Md.131)  Eşyayı ve Malları Çalma, Satma, Rehin Verme veya Alma Suçu, mallara karşı işlenebilen bir suçtur. Bu suç AsCK’nın 131.maddesinde düzenlenmiştir.  Bu Suçta Korunan Hukuki Menfaat […]
30 Temmuz 2022

Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek

Astına Suç İşlemek İçin Emir Vermek Suçu Nedir? Bu Suçta Korunan Hukuki Menfaat Nedir? Astına suç işlemek için emir verme suçu, AsCK’nın makam ve memuriyet nüfuzunu suistimal başlıklı altıncı fasılında düzenlenmiştir. Makam ve memuriyeti kötüye kullanma suçları, […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!