Mdm Dark Logo
6 Nisan 2022

Tutukluluğa İtiraz

Tutuklama Kararı Tutuklama genel itibariyle geçici bir koruma tedbiridir. Şüpheli olan kişinin, sanığın kaçmasını önlemek, delillerin korunmasını sağlamak gibi amaçlara hizmet eder. Tutuklama kararı geçici de olsa özgürlüğü bağlayıcı etki doğurmasından mütevellit yalnızca soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının […]
5 Nisan 2022

Taksirle Yaralama

Taksirle Yaralama Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın, suçun yasal tanımında gösterilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir (TCK madde 22/1). Taksir, istisnai bir kusur türüdür. Taksirle yaralama kanunda düzenlendiği için taksirli davranışla bir başkasının yaralanmasına sebep […]
4 Nisan 2022

Yüz Kızartıcı Suç Nedir ?

Yüz Kızartıcı Suç Nedir? Türk Ceza Kanunu’nda yüz kızartıcı suç tanımı tam olarak yapılmamıştır. TCK ve ceza doktrininde “yüz kızartıcı suçlar” adlı bir kategori bulunmaz. Ancak Anayasa ve diğer bazı kanunlar bazı suçları yüz kızartıcı olarak nitelemiş […]
3 Nisan 2022

Yasa Dışı Bahis

Yasa Dışı Bahis Bahis oynatmak ülkemizde devlet tarafından izin verilmiş kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Devletin izin vermediği kurum veya internet sitelerinde oynatılan bahisler yasadışı bahis yerleridir. Yalnızca bahis oynatmak değil bahis oynamak, bahis oynanmasına yer ve imkân sağlamak […]