Zorunlu-arabuluculuk-nedir

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk Nedir? Geleneksel hukuk sistemlerinde uyuşmazlıkların çözüm yolu genel olarak dava yolu ile çözülmektedir. Mahkemelerin dava yoğunluğunu azaltmak için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları geliştirilmektedir. Tahkim, uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında arabuluculuk da etkin rol almaktadır. Arabuluculuk en genel anlatımla, zaman ve maliyet açısından zahmetli olan yargı yoluna başvurmak istemeyen tarafların başvurduğu…

Tanıkla İspat

Tanıkla İspat

Tanıkla İspat Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun istisnalarından bir tanesi de tanıkla ispattır. Buna göre tanık, belirli bir vakıa hakkında gördüğünü, duyduğunu bildiren kişilerdir. Tanık olabilmek için; Herkes tanık olabilir, yaş sınırı mevcut değildir. Hiç kimse kendi davasına tanık olamaz. Aynı şekilde isticvap edilmiş kimselerin de tanık olması mümkün değildir. Tanığın temyiz gücüne sahip olması…