Bilişim Hukuku

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

bilisim-suclarina-hangi-mahkeme-bakar

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar

Bilişim suçlarına hangi mahkeme bakar ve diğer tabir ile internet suçlarına hangi mahkeme bakar konusunu açıklayalım. Bilişim suçlarına bakmakla görevli mahkeme ayrıca düzenlenmemiştir. Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri bu konuda görevlidir. Erişimin engellenmesi talebi için ise Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir. Dolayısıyla Bilişim suçlarına Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri bakar. 

Yetki hususunda CMK 12. madde uyarınca;

 • Suçun işlendiği,
 • Teşebbüs varsa son icra hareketinin yapıldığı,
 • Kesintisiz bir suç varsa kesintinin gerçekleştiği,
 • Zincirleme suç varsa son suçun işlendiği yer mahkemesinde ceza davası görülecektir.

Bilişim Suçlarında Yapılan Soruşturma İşlemleri Nelerdir?

 • İfade Alma
 • Whois Sorgusu
 • Web Tespit Raporu
 • Kullanıcı Log İn IP Adres Bilgi Talebi(Microsoft Corporation)
 • Servis Sağlayıcıdan IP Adresi Tespiti
 • Banka Üzerinden Yapılan İşlemlerde İlgili Bankadan Yazı Ve Kamera Kayıtları
 • İkamet Veya İşyerine Arama-El Koyma
 • Dijital Metaryaller İçin El Koyma Kararı
 • Telefon Üzerinden İşlenmişse; Telefon Sahibi, Adresi, Abonelik Sözleşmesinin İmza İncelemesi
 • Saklama İçin Harddisk Talebi
 • Sanık veya Şüphelilerin İletişiminin Denetlenmesi, İletişimin Tespiti Kararları
 • Sanık veya Şüphelilerin Mesleklerinin İncelenmesi
 • Sanık veya Şüphelilerin Bir Araya Gelip Gelmedikleri, Para Transferleri vb. Tespitler.

Bilişim Suçları Hangi Fiiler ile İşlenir?

 • Bilgisayarlar sistemlerine ve servislere yetkisiz erişim,
 • Bilgisayarlar üzerinden verilerin ele geçirilmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi,
 • Bilgisayar kullanarak dolandırıcılık-sahtecilik,
 • Yazılımlar üzerinden işlenen suçlar veya yazılımların sahibinden izin alınmadan kullanılması veya çoğaltılması,
 • Yasadışı yayınlar yapılması,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal eden bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilen fiiller,
 • Nitelikli hırsızlık 142/2-e bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla işlenmesi,
 • Nitelikli dolandırıcılık 158/1- f bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama 228/3 suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi bilişim suçlarına sebep verecek fiillerdendir.

Bilişim Suçları Çeşitleri Nelerdir?

A.5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Yer Alanlar

 1. Bilişim Sistemine Girme Madde 243- Hukuka aykırı şeklide bilişim sistemine girilmesi veya hukuka uygun girilmiş olsa da hukuka aykırı şekilde orada kalınmaya devam edilmesidir. Bu fiille veriler değiştirilir veya yok edilirse cezada artırım yapılır. Bilgisayara girilmeden teknik araçlarla veri izlenmesi de suç oluşturmaktadır.
 2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Madde 244-Bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma, yok etme, değiştirme veya erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, var olan verileri başka bir yere gönderme fiillerini kapsar, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde cezada artırım yapılır. Bu fiillerle haksız bir çıkar sağlanması durumunda eğer başkaca suç da oluşmuyorsa cezada artırım yapılır.
 3. Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Madde 245 – Başkasına ait bir banka veya kredi kartını ele geçirme, elinde bulundurma, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanma ya da kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlama fiillerini kapsar. Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, bunları satma, devretme, satın alma veya kabul etme fiilleri de cezalandırılır. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanılarak çıkar sağlanması durumunda başkaca bir suç da oluşmuyorsa bu fiil cezada artırım sebebi olur.

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını ele geçirme, elinde bulundurma, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanma ya da kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlama fiillerinin:

Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,

Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

 1. Yasak Cihaz Veya Programlar Madde 245– Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 2. Haberleşmenin Engellenmesi ( TCK 124)
 3. Çocuk Pornografisi ( TCK 226/3)
 4. Online Kumar ( TCK 228)
 5. Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçlar/Kişisel Verilere Karşı Suçlar ( TCK 132,133,134,135,136,137,138 )
 6. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ( TCK 326/1, 327,329, 330, 333, 334, 335, 336, 337)
 7. Nitelikli Hırsızlık-Sanal Oyun Karakterinin ve Araçlarının Çalınması (TCK 142/2-e)

B.5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar:

 1. Madde İzinsiz Kart Çıkarma
 2. Madde Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması
 3. Madde Denetimde İstenilen Bilgi Ve Belgeleri Vermemek

C.5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda Yer Alan Suçlar (madde 16-17)

D.5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu(madde 71)

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar