Tazminat Hukuku

Devrini Yaptığım Aracın Değer Kaybını Alabilir Miyim?

devrini-yaptigim-aracin-deger-kaybini-alabilir-miyim

Aracın Değer Kaybını, yaşanılan bir kaza sonrası onarılan, tamir edilen bir aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesidir. Daha önceki aracın değer kaybına ilişkin makalelerde de belirttiğimiz üzere geçmişe dönük olarak 2 yıl içerisinde gerçekleşen kazalardan araç değer kaybı alınabilmektedir. Ancak bu durumda da devrettiğimiz araç değer kaybını alıp alamayacağımız sorusu akla gelmektedir.

14.05.2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği’nin EK-1 de yer alan “Değer Kaydı Hesaplanması” bölümünün “2.Teminat Dışı Kalan Haller” başlıklı kısmın 4.bendinde kaza tarihi ile ihbar tarihi arasındaki süreçte araç üzerinde mülkiyet değişikliği olan taleplerin dikkate alınmayacağı hususu belirtilmiştir. Dolayısıyla satılan aracın değer kaybını talep etme imkanı ortadan kalkmıştır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tebliği’ndeki bu durum, hak ihlallerine sebebiyet vermesinin yanı sıra aracını satan kişilerin Aracın Değer Kaybını almasını da engellemektedir.

Ankara Barosu Başkanlığı’nın söz konusu tebliğin hukuka aykırı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı dava sonucunda; Danıştay 15. Dava Dairesi tarafından bazı maddelerin yürütmesi durdurulmuştur. Bazı maddelerin de reddedilmesi üzerine karşı taraflar birbirlerine karşı itirazlarda bulunmuş ve konu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na intikal etmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2017/176 itiraz numaralı kararında; ilgili tebliğin EK-1 maddesinde yer alan “Değer Kaybı Hesaplanması” bölümünün “2.Teminat Dışı Kalan Haller” başlıklı kısmın 4.bendinde geçen Kaza Tarihi ile İhbar Tarihi Arasında Araç Üzerinde Mülkiyet Değişikliği Olan Araçlar ile İlgili Talepler” kısmını 23.02.2017 tarihinde yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Dolayısıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu bu karar ile devri yapılan Aracın, Değer Kaybını

sigorta şirketinden talep etme imkânının artık doğduğunu söylemek kanaatimizce mümkündür.