3 Haziran 2023

Devlet Memurları Kanunu 125/E-F Ye Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Devlet Memurları Kanunu 125/E-F Ye Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-F maddesi, devlet memurlarına yönelik çeşitli disiplin cezalarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, devlet memurluğundan çıkarma cezası da […]
2 Haziran 2023

Asker Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Asker Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır? Asker güvenlik soruşturması, askeri personelin güvenlik açısından değerlendirilmesi için yapılan bir inceleme sürecidir. Bu süreçte çeşitli unsurlar göz önünde bulundurulur ve farklı kaynaklardan bilgi toplanır. […]
9 Mayıs 2023

Geçici Görevden Uzaklaştırma Açığa Alınma Kamu Görevinden Çıkarma

Görevden Uzaklaştırma Görevden uzaklaştırma, bir kamu görevlisinin görevinden geçici olarak alınmasıdır. Görevden uzaklaştırma, görevli kişinin kamu görevinden veya işinden çıkarılması anlamına gelmemektedir, sadece geçici bir süreliğine görevinden alınmasıdır. Geçici Görevden […]
24 Mayıs 2022

Güvenlik Soruşturması İçeriği ve Güvenlik Soruşturması Avukatı

Güvenlik soruşturması avukatı olarak güvenlik soruşturması içeriği ve güncel bilgileri sürekli makaleler halinde yayımlıyoruz. İçerikleri ve güncel bilgileri takip etmek için ilgili sayfalardan bilgi alabilir yada bizlere ulaşabilirsiniz.  Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarında daha öncelikli olan ancak memur olmayan kamu işçileri ya da diğer statüde çalışan kimseler için özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası kurumların mevzuatında yer alan güvenlik soruşturması yapılması zorunluluk hali almıştır. Kamu kurun ve kuruluşlarına memur statüsünde girecekler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48’de sayılan genel ve özel şartları taşıyıp taşımadığı incelenirken aynı zamanda 2016 tarihli 676 sayılı KHK ile “güvenlik soruşturması zorunluluğu” getirilmiştir. 
20 Mayıs 2022

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıktı

Güvenlik Soruşturması Nedir? Güvenlik soruşturması; şahsın adli sicil kaydı, kolluk tarafınca aranıp aranmadığı, hakkında tahdit olup olmadığı, kesinleşmiş mahkeme kararının varlığı, terör örgütleriyle iş birliği halinin olup olmadığı, devam eden […]
10 Nisan 2022

Güvenlik Soruşturması Teklifi

Güvenlik Soruşturması Teklifi  Güvenlik Soruşturması Nedir? Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Birbirinden Farklı Mıdır? Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kavramları, kamu görevine girmeye veya memur olmaya çalışan kişilerin öncelikle karşılaştığı […]
30 Mart 2022

Yakının Cezası Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Olanlar Hangi Hukuki Süreci İzlemelidir?

Yakının Cezası Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Olanlar Hangi Hukuki Süreci İzlemelidir? Güvenlik Soruşturması Nedir? Yönetmeliğe göre Güvenlik soruşturması, Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde […]