Mdm Dark Logo
26 Eylül 2022

Tahliye Taahhüdünün Sonradan Doldurulmasının Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Tahliye Taahhüdünün Sonradan Doldurulmasının Hukuki Sonuçları Nelerdir? Kira sözleşmeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddeleri ile 378. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları alt başlığıyla 339. ile 356. Maddeleri arasında daha detaylı hükümlere […]
16 Eylül 2022

MAL AYRILIĞI DAVASI

Mal Ayrılığı Davası   Mal Rejimi Nedir? Mal Rejimi Çeşitleri Nelerdir? Mal rejimi eşlerin evlilik birliklerinde ortak veya bireysel olarak kullandıkları eşyaların paylaşılması ve sahipliğine ilişkin uygulanacak hükümleri belirleyen durumlardır. Eşler arasında uygulanabilecek olan 4 farklı mal […]
23 Ağustos 2022

Malpraktis (Doktor Hatası) Davaları

Malpraktis Malpraktis bir meslek mensubunun, mesleğini icra ederken yaptığı hatalı uygulamalar için kullanılır. Malpraktis Tanımı Malpraktis’in tanımı Türk Tabipler Birliği’nin Meslek Etiği Kurallarında Kötü Hekim Uygulaması başlıklı 13. Maddesinde “Bilgisizlik, deneyimsizlik ve ilgisizlik hastanın zarar görmesi” olarak […]
19 Ağustos 2022

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye’de tanınması konusundaki yazımızı okumaktasınız. Daha detaylı bilgi ve danışmanlık için bizimle iletişime geçiniz. Yerleşim yeri yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye ile ilişiği bulunan yabancılar bakımından hukuki statüsündeki değişiklerin geçerlilik […]