1 Haziran 2024

Bonodaki “Nakden” ve “Malen” kaydının İspata Etkisi ve Bononun Talili

Bonodaki “Nakden” ve “Malen” kaydının İspata Etkisi ve Bononun Talili Bonodaki Kayıtların İspata Etkisi ve Talili konulu yayınımızı okuyup “Nakden” ve “Malen” kaydının İspata Etkisi ve Bononun Talili hakkında bilgi […]
30 Mart 2022

Kambiyo Senetlerine Karşı Öne Sürülebilecek İtirazlar (Defiler) Nelerdir?

Kambiyo Senetlerine Karşı Öne Sürülebilecek İtirazlar (Defiler) Nelerdir? Kambiyo senetleri ticari hayatın devamlılığı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple kambiyo senetlerine bağlı icra takibinin yapılışı özel olarak düzenlenmiş ve genel haciz […]
23 Şubat 2022

Mücbir Sebep Gibi Nedenlerle Sözleşmenin Uyarlanması Davası

Mücbir Sebep Gibi Nedenlerle Sözleşmenin Uyarlanması Davası   Türk Hukuk Sisteminde “Sözleşme Serbestisi” ilkesi geçerlidir. Mevzuatta düzenlenen emredici kurallara aykırı olmamak şartıyla tarafların serbestçe sözleşmedeki hususları belirleyebilmesine “sözleşme serbestisi ilkesi” […]
5 Şubat 2021

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara

Ticaret Hukuku Avukatı Ankara; ticari uyuşmazlıklardan doğan davalar ticaret mahkemelerinde görülür. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen başlıklardan doğan uyuşmazlıkların hepsi Ticaret Mahkemelerinin görev alanındadır. Yargı çevresinde ayrı bir asliye […]