Aile Hukuku

Boşanma Davası Nerede Açılır?

bosanma-davasi-nerede-acilir

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Türk Medeni Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenen boşanma davası eşlerden birinin zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebeplerinden birini veya birkaçını ileri sürerek açabileceği evlilik birliğinin sonlandırılmasını esas alan dava türüdür. Evliliğin sonlandırılması ile hâkim yalnızca boşanmaya bakmaz. Hakim; boşanmaya ilişkin nafaka, tazminat, velayet, edinilmiş malların mülkiyetinin paylaştırılması, katılma payı alacaklarının belirlenmesi, ziynet alacaklarının özgülenmesi gibi birçok dava konusu hakkında da karar verebilmektedir. Niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir dava olan ve evliliğin yasal olarak sona erdirilmesi manası taşıyan boşanma davası sürecinin yürütülmesinde tarafların hak kaybına uğramamaları amacıyla hukuki destek almaları ve avukat tarafından temsil edilmelerinde fayda olmakla birlikte eşler davayı kendileri de takip edebilmektedir.

Boşanma veya ayrılık davaları 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4.maddesinde belirtildiği üzere Aile Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği Asliye Mahkemeleri Aile Sıfatıyla görev yapmaktadırlar.

Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkemenin belirlenmesinde TMK madde 168 gereği;

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi,
  • Boşanma davası açılmadan önceki son 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesi,
  • Eşlerden birinin aile konutundan farklı bir yerleşim yeri daha varsa o yer mahkemesinde dava açılabilir. Ayrıca eşlerden biri diğerinin yerleşim yeri mahkemesinde de dava açabilir.

Mahkeme görev hususunu re’sen gözetirken yetki konusunda yetki itirazının davalı tarafından ileri sürülmesi gerekmektedir.

Avukat Yardımı Almak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununa tabidir. Bu sebeple çekişmeli hukuk yargısının tabi olduğu ilkeler doğrultusunda görülen bu davada duruşmanın gerekleri, taraflar arasında dilekçeler teatisi ve iddia ve savunmaların genişletilemeyeceği gözetildiğinde yargılamada bir avukat yardımı almak yerinde olacaktır. Zira bazen sürelere dikkat edilmemesi, İddia ve savların aleyhe olsa bile öne sürülerek istenen sonuçların alınamaması söz konusu olmaktadır. Bunun yanında anlaşmalı boşanma sağlanması durumunda yine avukat yardımı alınmadan hazırlanan protokollerde, geleceğe yönelik mal paylaşımı, velayet, nafaka vb. konularda feragat edilerek geri dönüşü olmayan zararlara uğranabilinmektedir.

Bu sebeplerle tavsiyemiz avukat yardımından faydalanmanız gerektiği yönündedir.