Mdm Dark Logo
29 Ağustos 2022

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125)

Hakaret Suçu ve Cezası (TCK 125) Bu suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Şerefe Karşı Suçlar başlığı altında madde 125’te düzenlenmiştir. Madde 125 “Bir kimseye şeref, onur ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da […]
23 Ağustos 2022

Zimmet Suçu (TCK 247)

Zimmet Suçu (TCK 247) Zimmet Nedir? Zimmet Suçu Nedir? Zimmet kelimesi köken itibariyle dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “üzerinde olan şey, Kurumlarda çalışan kişilere veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para […]
22 Ağustos 2022

İftira Suçu Nedir? (TCK Md. 267)

İftira Suçu Nedir ? (TCK Md. 267)  İftira Nedir? İftira Suçu Nedir? İftira Suçu Nedir ? (TCK Md. 267), İftira sözcüğü sözlükte asılsız isnatta bulunmak anlamına gelmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 267. Maddesinde de iftira aynı […]
17 Ağustos 2022

Ön Ödeme (TCK Madde 75)

Ön Ödeme (TCK Madde 75) Ön Ödeme (TCK Madde 75); 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 75.maddesinde düzenlenen ön ödeme kurumu; uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını öngören veyahut da kanunda öngörülen hapis cezasının […]
error: İçerikleri dilerseniz yazdırabilirsiniz. Ancak MDM Hukuk ve Danışmanlık Sitesinde yer alan herhangi bir makaleyi yayımlayamazsınız!